Polityka prywatności

I. WSTĘP

W niniejszym dokumencie używane są pojęcia:

Administrator – Instytut Nowoczesnej Stomatologii,

Klient, Użytkownik – osoba przekazująca dane osobowe,

Rozporządzenie RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Instytut Nowoczesnej Stomatologii podchodzi z zaangażowaniem do kwestii ochrony prywatności Klientów oraz bezpieczeństwa ich danych osobowych.

W związku z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych i wejściem w życie od 25.05.2018 r. tzw. Rozporządzenia RODO, dokonaliśmy przeglądu funkcjonujących w Instytucie Nowoczesnej Stomatologii procesów i procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych. Dokonaliśmy niezbędnych modyfikacji i ulepszeń, w celu dostosowania istniejących zabezpieczeń do przepisów Rozporządzenia RODO oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych, które przechowujemy.

Poniżej informujemy Państwa, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane, do czego je wykorzystujemy, jak długo przechowujemy, komu przekazujemy oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Instytut Nowoczesnej Stomatologii (ul. Juliusza Słowackiego 21, 05 – 816 Michałowice, +48 531 10 75 75, [email protected]).

 

III. SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

Klienci Instytutu Nowoczesnej Stomatologii dobrowolnie przekazują nam swoje dane w następujący sposób: przekazują swoje dane pracownikom Instytutu Nowoczesnej Stomatologii kontaktując się telefonicznie lub drogą mailową, podają swoje dane na formularzu zgłoszeniowym na szkolenie, podają swoje dane w formularzu ankiety na szkoleniu, podają swoje dane przy zapisie do newslettera a także przy wypełnieniu znajdującego się na stronie internetowej formularza kontaktowego.

 

IV. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazując dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w określonym celu. Zgoda jest wyrażona: czynność przekazania danych – np. przy zapisie na szkolenie, przy podaniu danych telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania informacji o szkoleniu, przez oświadczenie o wyrażeniu zgody – przy zapisie na newsletter czy w ankiecie na szkoleniu.

Instytut Nowoczesnej Stomatologii przetwarza dane w celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę, czyli np. poinformowania o szkoleniach, zawarcia umowy szkolenia, realizacji bieżącej współpracy szkoleniowej, przesyłania informacji o szkoleniach drogą mailową.

Instytut Nowoczesnej Stomatologii przetwarza dane Klientów również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest np. informowanie naszych Klientów o szkoleniach, którymi mogą być oni zainteresowani i prowadzenie sprzedaży szkoleń.

Dane osobowe przetwarzane są również w celu realizacji przez Instytut Nowoczesnej Stomatologii obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji księgowej.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim są przetwarzane.

Oznacza to, że przetwarzamy dane do momentu zakończenia współpracy, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ustania obowiązku prawnego lub wycofania zgody bądź wyrażenia sprzeciwu – w przypadku wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu dane są usuwane, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione cele dalszego ich przetwarzania.

 

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe, których administratorem jest Instytut Nowoczesnej Stomatologii mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę w celu realizacji i prawidłowego wykonania swoich usług. W takim przypadku Administrator powierza dane w oparciu o umowę powierzenia, w zakresie niezbędnym do wykonania czynności będących przedmiotem współpracy.

 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do:

  • żądania informacji czy przechowujemy Państwa dane, a jeżeli tak – jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je wykorzystujemy, żądania sprostowania przechowywanych danych, uzupełnienia ich i poprawienia,
  • żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody  uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,
  • żądania przeniesienia informacji osobowych do innego podmiotu,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes – w szczególności żądanie usunięcia z listy mailingowej i zaprzestania informowania o szkoleniach,
  • wycofania zgody – kiedy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania, chyba że Instytut Nowoczesnej Stomatologii ma obowiązek prawny przetwarzania danych lub inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem – np. windykacja należności.

W każdym przypadku i w dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. Spowoduje to zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.

 

VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych – stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo danych na odpowiednio wysokim poziomie. Monitorujemy funkcjonowanie zabezpieczeń i przestrzeganie procedur. W przypadku stwierdzenia pola do poprawy, wprowadzamy odpowiednie modyfikacje i ulepszenia.

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne wchodzących w skład strony ins.edu.pl.

Przez używanie strony ins.edu.pl  wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony ins.edu.pl

 

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, długość życia ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używamy ciasteczek?

ins.edu.pl używa ciasteczek w różnych celach:

  • by  strony ins.edu.pl działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
  • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronie  ins.edu.pl do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
  • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Michałowice, 25.05.2018